-->

Mengenal Gedong Kirtya Singaraja Gudangnya Ilmu Dalam Lontar Dan Karya Sastra Kuno

Di Kota Singaraja terdapat sebuah museum yang  bernama Gedong Kirtya, tempat dimana disimpan berbagai lontar-lontar dan karya sastra kuno. Semua lontar disimpan rapi dan terjaga di dalam kotak berlabel timah kecil. Gedong Kirtya menurut info didirikan tahun 1928 di zaman pemerintahan Belanda di Singaraja.


 
Museum ini didikasikan khusus untuk kesenian sastra yang ditulis pada daun kelapa (lontar) yang berasal dari seluruh Bali.  Di museum yang juga sebagai perpustakaan ini terdapat ribuan koleksi manuskrip daun lontar, prasasti, manuskrip kertas dalam bahasa Bali dan huruf Romawi termasuk dokumen-dokumen dari zaman kolonial (1901-1953).Berikut ini Daftar lontar yang disimpan di  Museum Gedung Kirtya

A. WEDA (Bali)
Weda: Weda Indik Maligia, Weda Pangentas, Weda Panglukatan, Weda Sawawedana.     Mantra: Atmaraksa, Pabersihan, Pangastawa, Pujastawa, Tirta Gamana.     Kalpasastra: Banten Pangentas, Bebantenan, Caru Suci, Indik Galungan, Manca Balikrama, Pacecaron, PangabenaN, Pawintenan, Plutuk, Sang Kulputih.

B. AGAMA
Palakerta: Agama, Purwadigama, Awig-awig, Kerta ring Sawah, Stri Sanggraha, Pamastuning, Cor, Widi Pamincatan, Adigama, Paswara, Kutaragama.      Sesana: Dasa Sila, Dewa Sesana, Kerta Bujangga, Mantra Sesana, Putra Sesana, Raja Sesana, Resi Sesana, Sarasamuscaya, Sila Krama, Sila Sesana Sang Prabu.     Niti: Niti Praja, Niti Sastra, Raja Niti.

C. WARIGA
Wewaran: Ala Ayuning Dewasa, Ala Ayuning Wuku, Palelintangan, Pangalihan Dina, Pawacakan, Sadreta, Suryamandala, Tenung Astawara, Tenung Pawetuan anut wuku, Tetenger Sasih     Tutur Upadesa: Aji Kalepasan, Atma Tattwa, Badawang Nala, Bima Swarga, Brahmandapurana, Buanakosa, Catur Janma, Darma Bayu, Darma Putus, Kamoksan, Purwa Bumi , Rwabineda, Siwatiga, Tantu Pagelaran, Tutur Pralina.  Kanda: Asta Kosali, Cacakan ayam, Canda (warga aksara), Dasa nama, Guru Lagu, Kanda Sastra, Kertabasa, Kruna lingga, Panerangan, Pangayam-ayam, Pangeger, Pangiwa, Pangujanan, Paramasastra, Paribasa, Pemanes Karang, Pengasih-asih, Piodalan, Siksan Kedis, Smara Kanda, Swara Wianjana, Wrettasancaya.     Anusada: Bebayon, Buda Kecapi, Pakakas, Panawar, Tumbal Leak, Usada Buduh, Usada Rare, Usada Tuju
D. ITIHASA (WIRACARITA)
Parwa: Astadasaparwa, Calon Arang, Pamuteran Ksirarnawa, Uttara Kanda      Kekawin: Arjuna Wijaya , Arjuna Wiwaha, Barata Yuda, Boma Kawia, Gatotkacasraya, Hariwangsa, Ramayana, Smaradahana, Sumaasantaka      Kidung: Alis Alis Ijo, Jagat Karana, Panji Malat Lasmi, Sri Tanjung, Sudamala     Gaguritan/ Paparikan: Basur, Brayut, Bungkling, Cupak, Durma, Jayaprana, Megantaka, Pakangraras, Sampik, Salya 5.

E. BABAD
Pamancangah: Pamancangah Dalem, Prasasti- prasasti (Brahmana, Sengguhu, Dukuh,dll)
Babad: Babad Arya Kenceng, Babad Buleleng, Babad Gianyar, Babad Mengwi , Babad Panji, Sakti Wijaya, Babad Pasek, Babad Pasek Gelgel, Babad Rangga Lawe, Babad Usana Bali, Babad Usana Jawa

F. TANTRI
Tantri Hindu: Kidung Tantri (Bahasa Tengahan), Ni Diah Tantri (Bahasa Bali Kepara), Tantri Kamandaka (Bahasa Kawi)
Tantri Bali: Gunawati, Lutung Mungil

Museum berlokasi di  Jalan Veteran, Singaraja Telp.(0362) 25141, Dibuka untuk umum setiap Senin – Kamis: jam 7am – 3pm, Jumat : jam 7am -12am

Sumber : http://tuturbudhakecapi.blogspot.co.id/2010/10/museum-gedong-kirtya-di-singaraja-bali.html